Varje Rum har sin möjlighet. Varje tid sin karaktär. Mitt jobb innebär ofta att återskapa en ursprunglig miljö och att hitta en tidstrogen atmosfär som gått förlorad. Eller att bevara och bättra en befintlig utsmyckning som slitits ner.

Jag utför all typ av dekorationsmåleri – ådring, marmorering, mönster och motivmålning och även färgsättning av nyproduktion.
De miljöer som jag arbetar med är främst trapphus och interiörer
I mina arbeten med att återskapa ursprungliga miljöer använder jag mig av såväl marmoreringsteknik och träådring som grisaille och rena dekorationselement. Valet av teknik styrs av vad som är lämpligast för att uppnå en tidsenlig karaktär. Allt ska sammanfogas till ett uttryck som talar "rätt" språk. Olika miljöer ställer olika krav på uttryck och i min yrkesroll ingår därför en lyhördhet för tidskaraktär och arkitektoniskt uttryck.

När jag anlitas sker det oftast med en inledande kontakt där jag bekantar mig med miljön och skapar mig en bild av vilket tillvägagångssätt som är lämpligast. Ofta bär exempelvis trapphuset spår av tidigare dekorationer som man önskar bevara. Andra gånger rör det sig om nyproduktion som ska ges en mer levande karaktär som det industriproducerade har svårt att frammana.
Min egen mångåriga erfarenhet som hantverkare vilar på dekorationsmåleriets tusenåriga grund och detta levande hantverk är idag glädjande nog mer efterfrågat än någonsin.